Currently browsing tag

Excel

VAN en full Excel

Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV

El càlcul de funcions financeres sempre ha estat laboriós. Afortunadament, ara disposem d’aplicacions informàtiques que ens faciliten enormement la realització dels càlculs necessaris. Vegem com calcular el valor actual net (VAN) o Net Present Value (NPV) utilitzant les funcions del full de càlcul Excel de Microsoft. Utilitzem com a exemple …

Excel VAN cast

Excel. Utilizando la función VAN o NPV

El cálculo de funciones financieras siempre ha sido laborioso. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de aplicaciones informáticas que nos facilitan enormemente la realización de los cálculos necesarios. Veamos cómo calcular el Valor Actual Neto (VAN) o Net Present Value (NPV) utilizando las funciones de la hoja de cálculo Excel de …