Currently browsing tag

Comptabilitat

Meritació i cobrament no són sinònims.

(Leer el artículo en castellano) Els conceptes de cobrament i meritació són un escull quan un s’inicia en l’estudi de la comptabilitat. El principi comptable de meritació diu que: “Els efectes de les transaccions o fets econòmics es registraran quan ocorrin, imputant-se a l’exercici al que els comptes anuals es …

Valor comptable i valor de liquidació

(Leer artículo en castellano) Què és el valor comptable d’una empresa? El valor dels fons propis, és a dir, el del patrimoni net de la Companyia. Com calcular-ho? Al valor comptable dels nostres actius li restem el valor comptable dels nostres passius (obligacions amb tercers). Què és el valor de …