Currently browsing tag

cas pràctic

Cas Pràctic Goose Logistic

Anàlisi de balanços: cas pràctic.

Adjunto un cas pràctic d’anàlisi de balanços com a introducció pràctica a la metodologia d’anàlisi de balanços i compte de resultats. És un cas pràctic? Sí, sens dubte la seva orientació és eminentment pràctica i (espero) de fàcil lectura. Són necessaris coneixements teòrics previs per a la seva comprensió? Sí, …

Diagnòstic empresarial: l’estructura de l’actiu

(Leer el artículo en castellano) Iniciem el nostre diagnòstic empresarial amb l’anàlisi gràfica de les “grans” masses patrimonials que componen l’actiu. El seu propòsit és fer una primera aproximació a l’estructura d’actiu que presenta la companyia. A partir d’aquesta anàlisi podem determinar si la proporció entre actiu corrent i no …

Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç?

(Leer el artículo en castellano) Referit a la situació econòmica financera de la Companyia podem expressar la idea dient que consisteix a analitzar el balanç i el compte de resultats. Realitzat el diagnòstic s’ha de definir un tractament (estratègia) que condueixi a una situació més saludable (equilibrada). Si referim el …