Currently browsing tag

Balanç de situació

El balanç de situació. Concepte

(Leer el artículo en castellano) El balanç de situació és el document comptable que expressa ordenadament la situació del patrimoni. Entenem per patrimoni el conjunt de béns drets i obligacions que pertanyen a una mateixa persona (física o jurídica). El balanç s’estructura en dues columnes. La columna de l’esquerra, que …