Subjectivitat de la imatge fidel del patrimoni

Subjectivitat de la imatge fidel del patrimoni

Subjectivitat de la imatge fidel del patrimoni

Diu el Pla General de Comptabilitat que la finalitat dels comptes anuals és la de mostrar “la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.”

També que “La informació és fiable quan està lliure d’errors materials i és neutral, és a dir, està lliure de biaixos, i els usuaris poden confiar que és la imatge fidel del que pretén representar.”

El problema de la imatge fidel és que és una apreciació absolutament subjectiva i, tot acceptant l’absoluta bona fe i professionalitat del comptable, hem d’assumir que és impossible fer una valoració objectiva des de la pròpia subjectivitat.

En les meves classes, arribats a aquest punt, sempre sol·licito als alumnes que són pares o mares que repeteixin amb mi: “Els meus fills són els més guapos i millors persones d’aquest món.” Tots ho hem repetit en primera persona i tots estem convençuts des la nostra pròpia subjectivitat, que hem estat fidels a la imatge dels nostres fills. Tanmateix, és evident que hem faltat a la veritat ja que únicament uns fills poden ser els més guapos i millors … i aquests, lògicament, són els meus fills. 😉

Recentment vaig trobar a linkedin la imatge que acompanya aquest article i em sembla que expressa perfectament el problema que comentem. Tots dos subjectes estan expressant la imatge fidel que cadascú percep. No obstant això la informació tot i ser neutral condueix a error.

No oblidem que darrere de tota redacció hi ha un punt de subjectivitat i això, sense falsejar els comptes, pot significar una visió esbiaixada.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 27 d’agost de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email