ROI i ROA no sòn sinònims

ROI i ROA no sòn sinònims

ROI i ROA no sòn sinònims

(Leer el artículo en castellano)

ROI

L’expressió ROI (Return On Investments) es refereix al rendiment d’una inversió, ja hem considerat el terme en altres articles d’aquest bloc. Per exemple en “El rendimiento de una inversión (activo empresarial)” 

Es calcula com el quocient entre el benefici generat abans d’interessos i impostos i el valor de la inversió.

Estrictament hauria de referir-se “únicament” a la inversió en concret que s’està analitzant, per exemple una màquina. No obstant això, sovint es refereix també a l’actiu empresarial total i s’expressa llavors com el quocient BAIT / Activo total

ROA

El terme ROA sorgeix de l’acrònim de l’expressió “Return on Assets“. Es refereix al rendiment de la inversió entesa com el conjunt d’un tot, per exemple, precisament l’actiu empresarial. Llavors es calcula com el quocient entre el benefici generat abans d’interessos però després d’impostos i el valor total d’aquesta inversió (total actiu empresarial). Llavors l’expressarem com BAIPT / Activo Total

Podríem dir que el ROI analitza el rendiment de la inversió sense considerar el cost fiscal, mentre que el ROA si té en compte aquest cost. Més o menys com, començem analitzant la possibilitat d’una inversió. Si aquesta és viable, analitzem si resulta millor realitzar la inversió al país A o al país B, que té una fiscalitat diferent.

Probablement la diferència numèrica entre ROI i ROA acabi resultant una nimietat. Encara més si tenim en compte que, com tota previsió a llarg termini, incorpora un alt grau d’incertesa, és a dir, un ampli marge d’error. Segurament aquest sigui el motiu pel qual sovint ambdós termes es confonen.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 5 de febrer de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email