Què és el perfil de risc de l’inversor ?

Perfil del inversor

Què és el perfil de risc de l’inversor ?

(Leer el artículo en castellano)

L’expressió “perfil de risc de l’inversor” es refereix a la capacitat de l’inversor per assumir pèrdues. Rendibilitat i risc tenen una relació directa, a major rendibilitat correspon major risc.

El perfil de l’inversor dependrà també de la tolerància al risc, és a dir, del grau de predisposició (o la seva falta de predisposició) a assumir determinats riscos. Com ara, per exemple, el risc de pèrdua del rendiment i / o del capital invertit.

Un perfil de risc conservador correspon a una intenció de preservar el capital. La tolerància a la pèrdua és pràcticament inexistent.

El perfil moderat, a canvi d’una millor rendibilitat, està disposat a assumir un lleu risc pel que fa a la possibilitat d’assumpció d’una pèrdua.

Un perfil agressiu buscarà una major rendibilitat assumint un risc de pèrdua elevada.

Finalment, un perfil molt agressiu té molt poca o cap aversió al risc. A canvi de grans rendibilitats estarà disposat a assumir una pèrdua que pugui arribar a aconseguir fins i tot la totalitat de la inversió.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 3 de febrer de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email