Currently browsing tag

Servei deute

Servei del deute: concepte

Entenem per servei del deute el total de pagaments a realitzar en un període conseqüència d’aquest deute. És a dir, engloba la suma dels interessos i l’import de l’amortització financera del període. Dit d’una altra manera, és el total de les quotes que en el període analitzat (normalment un any) …