Servei del deute: concepte

Entenem per servei del deute el total de pagaments a realitzar en un període conseqüència d’aquest deute. És a dir, engloba la suma dels interessos i l’import de l’amortització financera del període.

Servei Del Deute

Servei Del Deute

Dit d’una altra manera, és el total de les quotes que en el període analitzat (normalment un any) s’han d’atendre conseqüència del deute.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 16 de juny de 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email