Currently browsing tag

salari del emprenedor

Salari del Emprenedor. Cal posar preu a les hores!

El salari del emprenedor és una partida que sovint no es considera en l’estructura de costos del negoci. I és crític que es tingui en compte. Cal determinar correctament l’excedent que genera l’activitat! La justificació normalment és del tipus: “Home, ara estic tirant endavant un nou projecte. El que he …