Currently browsing tag

ràtio cobertura Servei deute

Ràtio cobertura del servei del deute

En l’article anterior definíem el servei del deute com el total de pagaments a realitzar en un període conseqüència d’aquest deute (interessos + amortització). Ens interessa ara definir quines referències poden ser vàlides per avaluar l’equilibri empresarial. Com sempre, entenent equilibri en el sentit de situació estable, amb possibilitat de …