Currently browsing tag

Punt d’equilibri

Punt d’equilibri

Punt d’equilibri: concepte. Anomenem punt d’equilibri a aquell nivell d’activitat en què la Companyia assoleix l’equilibri entre ingressos i despeses. És per tant el nivell d’activitat en què el resultat de l’exercici és nul (zero). És a dir, ja no hi ha pèrdues, però tampoc es genera benefici. És aquell …

El punt d’equilibri

(Leer el artículo en castellano) El punt d’equilibri s’aconsegueix en el nivell de vendes per al qual el benefici és nul. És el punt d’inflexió entre pèrdues i beneficis. Es calcula:   Vendes d’equilibri = Despeses fixes / Marge de contribució   sent   marge de contribució = 1 – …