Currently browsing tag

Payback descomptat

Payback descomptat

Payback descomptat o Termini de Recuperació descomptat.

El Payback descomptat (discounted payback) és un mètode de valoració de projectes d’inversió que millora el mètode de payback perquè incorpora la consideració del valor dels diners en el temps. En aquest mètode, abans de procedir al càlcul del període de recuperació, es descompten els fluxos nets de caixa de …