Currently browsing tag

Passiu espontani

Passiu espontani vs passiu exprés.

Passiu espontani i passiu exprés són les masses patrimonials que componen el passiu corrent, el que vencerà en el curt termini. És a dir, serà exigible durant l’exercici en curs. L’article d’avui sorgeix per la necessitat d’aprofundir una mica més en els conceptes relatius al passiu corrent, la seva relació …