Currently browsing tag

marge brut

Marge Brut. Una dada important del compte de resultats.

El marge brut és una dada important del compte de pèrdues i guanys que no es detalla en el formulari recollit pel nostre pla comptable. Recull el . Normalment s’expressa com a percentatge, llavors la fórmula de càlcul serà: (ingressos – despeses variables) / ingressos x 100. (Leer el artículo …