Currently browsing tag

llindar de rendibilitat

Punt d’equilibri

Punt d’equilibri: concepte. Anomenem punt d’equilibri a aquell nivell d’activitat en què la Companyia assoleix l’equilibri entre ingressos i despeses. És per tant el nivell d’activitat en què el resultat de l’exercici és nul (zero). És a dir, ja no hi ha pèrdues, però tampoc es genera benefici. És aquell …