Currently browsing tag

Inversió productiva

La valoració de projectes d’inversió productiva.

Una inversió productiva és l’adquisició d’actius per destinar-los a la producció de béns i serveis. Començo amb aquest article una sèrie per analitzar com valorar un projecte d’inversió empresarial sota els criteris de payback, VAN, TIR i TIRM segons l’índex inclòs en la imatge adjunta. Inversió productiva. Concepte. Entenem per …