Currently browsing tag

Intersecció de Fisher

Interseccio de Fisher

Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN. Per comprendre millor el concepte definim primer la idea de “perfil del VAN” com la gràfica que representa el VAN d’un projecte considerant diferents taxes d’actualització. Suposem els següents projectes (R) i (S): Els seus perfils …