Currently browsing tag

imatge fidel

Subjectivitat de la imatge fidel del patrimoni

Diu el Pla General de Comptabilitat que la finalitat dels comptes anuals és la de mostrar “la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.” També que “La informació és fiable quan està lliure d’errors materials i és neutral, és a dir, està lliure de …