Currently browsing tag

Gestió de caixa

Gestió de caixa = Gestió empresarial eficient

En el curt termini (el dia a dia) la gestió crítica és la gestió de caixa. El resultat serà la conseqüència. Millor gestió de caixa durà a millor resultat. En anteriors ocasions ja ens hem referit al fet que en el curt termini l’efectiu és el rei (cash is King). …