Currently browsing tag

Fons de maniobra

NOF i Fons de maniobra: anàlisi gràfica

Les NOF (Necessitats Operatives de Fons) són els fons necessaris per finançar les operacions corrents de l’activitat empresarial. Es financen amb Fons de maniobra i amb crèdit (deute financer a curt termini). (Leer el artículo en castellano) El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç …

Tendència del Fons de maniobra

(Leer el artículo en castellano) El Reial decret-llei 4/2013 d’22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, estableix que el termini de pagament ha de ser de 30 dies, llevat de pacte entre les parts, sense que pugui passar mai …