Currently browsing tag

Deute financer

Deute financer i deute comercial.

(Leer el artículo en castellano) Entenem per deute financer el passiu de la companyia que té cost explícit, és a dir, que suporta cost financer (l’interès). Són exemples de deute financer, entre d’altres, els préstecs i emprèstits. Poden ser operacions de curt o de llarg termini És deute comercial aquell …