Currently browsing tag

Cost d’oportunitat

Cost d’oportunitat. Concepte i càlcul.

Cost d’oportunitat és la diferència entre el valor de l’opció escollida i el valor de la millor opció no realitzada. Si l’opció que trio m’aporta un benefici de 10 però hi ha una opció alternativa que m’ofereix 12, el cost d’oportunitat és de 2. Cost d’oportunitat. Un exemple senzill: Suposem …