Currently browsing tag

Control de gestió

Volum d’endeutament empresarial

Definim l’endeutament com la ràtio financera exigible / (no exigible + exigible). Habitualment acceptem que un endeutament al voltant del 50% és equilibrat en el sentit d’estable i de que no compromet la supervivència empresarial. Significa llavors que un endeutament del 80% és insostenible? Depèn. O dit d’una altra manera, …