Currently browsing tag

concurs de creditors

Concurs de creditors. Què és?

Per definir el concepte de concurs de creditors el millor és que anem directament a la font original. L’article 2 de la Llei 22/2003 de 9 de juliol, Concursal disposa que: Article 2. Pressupost objectiu. La declaració de concurs és procedent en cas d’insolvència del deutor comú. Es troba en …