Currently browsing tag

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN: El VAN del projecte suma de dos (o més) projectes és igual a la suma del VAN d’aquests projectes. VAN al 8% Projecte (X) 20.136 Projecte (Y) 99.719 Projecte (X+Y) 119.855   VAN(x+y) = 119.855 VAN(x+y) = -200.000 + 10.000 x (1+0.08)-1 + 10.000 x (1+0.08)-2 + …