Innovació: Nous productes, nous mètodes i processos.

Per mantenir la nostra empresa al cap davant del nostre mercat cal que ens enfoquem en la innovació.

Innovació no és només inventar o desenvolupar nous productes.

Innovació és també millorar els processos.

Desenvolupar nous productes requereix un cert volum d’inversió que potser ara per ara, no ens podem permetre. Però la millora continua dels processos està a l’abast de qualsevol.

I aquí cal implicar tota l’empresa, és adir, a tothom.

Tots podem hem d’aportar el nostre gra de sorra a la millora.

Si sempre fas el mateix, no esperis resultats diferents

Si sempre fas el mateix, no esperis resultats diferents

Innovació. Exemple

Busquem un exemple clar. Probablement “obsolet” però que destaqui la idea.

En el departament d’administració d’algunes petites empreses encara trobem el “costum arcaic” de mantenir un fitxer físic de factures de clients (y/o) proveïdors duplicat (o triplicat). Òbviament cada cop son menys, però crec que tots podem recordar fàcilment algun cas més o menys proper.

Quin sentit té?

Avui en dia, cap ni un, tota recerca posterior la farem des del ordinador. Per tant, si bé és cert que per imperatiu legal hem de mantenir un arxiu físic del original, mantenir fitxers físics duplicats és (en el 95 % dels casos) una pèrdua de temps.

Innovació és millora d’eficiència.

Sens dubte, si millorem el procés, millorem l’eficiència empresarial.

En el exemple, si anul·lem els arxius duplicats alliberem temps del responsable d’arxiu, alliberem espai d’arxiu, etc. En aquest cas, i resumidament, l’avantatge és doble, disposem de més hores per dedicar a tasques més productives i disposem de més espai.

Es tracta, evidentment, d’un exemple molt simple, però permet destacar la necessitat d’innovar processos i ser conscient que aquesta innovació permet una millor eficiència.

Innovació és millora de competitivitat.

I una millor eficiència ens fa més competitius, per tant ens porta a un millor resultat.

…No solament millor resultat econòmic!

Segur que la persona encarregada de gestionar aquell arxiu duplicat ara se sentirà més útil doncs podrà dedicar el seu temps a tasques que aportin valor afegit.

Innovació: correspon a tots els stakeholders de l’empresa

Abans n’haguéssim dit els implicats en l’empresa, però ara som globals i hem de referir-nos als “stakeholders”, és adir, els grups que tenen interès en que l’empresa sobrevisqui. Aquells grups que poden afectar o ser afectats per la consecució dels objectius de l’empresa.

Son stakeholders els treballadors (evidentment!), però també els clients i proveïdors i, òbviament, els accionistes (shareholders).

Tots ells han d’intervenir en la innovació empresarial.

Cal escoltar l’opinió de tots ells per mirar de millorar el nostre producte/servei.

Les reflexions que pretenc destacar:

Per què sovint pensem que la innovació només correspon al departament de R+D?

Per què no escoltem a tothom?

Avançarem millor si tots innovem!

I serem més eficients!

¿Tenim ja un protocol o sistema per “escoltar”?

En cas negatiu, ja tenim la primera innovació per incorporar a la nostra empresa.

En cas afirmatiu, Li traiem el suficient partit? És un sistema eficient?

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 8 de juny de 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email