Currently browsing tag

variables

Costos Semifixos. Grans oblidats.

(Leer el artículo en castellano) Els costos semifixos són variables per diferents trams d’activitat. Dins de determinat rang de volum d’activitat continuen fixos. Dins de cada rang (banda de fluctuació) correspon un nivell de cost fix diferent. Costos Semifixos. Exemple Per exemple la despesa de personal pot tractar-se com a …

Costes semifijos. Grandes olvidados

(Llegir l’article en català) Los costes semifijos son variables para distintos tramos de actividad. Dentro de determinado rango de volumen de actividad permanecen fijos. Dentro de cada rango (banda de fluctuación)  corresponde un nivel de coste fijo diferente. Costes semifijos. Ejemplo Por ejemplo el gasto de personal puede tratarse como fijo …