Currently browsing tag

Euríbor

Euríbor vs tipus d’interès a Espanya

Aquest article pretén ser una reflexió entorn del diferencial aplicat sobre l’Euríbor per a la determinació del tipus d’interès a què es contracta un préstec. L’objectiu de la reflexió és possibilitar una millora en la negociació d’aquestes operacions (préstecs) i reduir els seus costos financers. L’euríbor es defineix com el …

Euríbor vs tipos de interés en España

Este artículo pretende ser una reflexión en torno al diferencial aplicado sobre el Euríbor para la determinación del tipo de interés a que se contrata un préstamo. El objetivo de la reflexión es posibilitar una mejora en la negociación de tales operaciones (préstamos) y reducir sus costes financieros. El Euríbor …