Currently browsing tag

Comptes anuals

Comptes anuals: la memòria, aquest document tan “inútil”

 “Inútil”? Quantes vegades hem sentit comentaris semblants? Quantes vegades l’anàlisi d’uns comptes anuals no realitza un estudi detallat de la memòria? Els comptes anuals s’han d’analitzar complets. Cal llegir i analitzar també la memòria dels comptes anuals. Més encara si aquestes estan auditades. La memòria explica amb paraules allò que …